autokracja


autokracja
autokracja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. autokracjacji {{/stl_8}}{{stl_7}}'rządy jednostki dysponującej nieograniczoną władzą, system takich rządów, a także państwo o takim systemie rządów; autarchia, samowładztwo' <gr.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autokracja — ż I, DCMs. autokracjacji; lm D. autokracjacji (autokracjacyj) «system rządzenia, w którym nieograniczona władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną; samowładztwo» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • autokratyzm — m IV, D. u, Ms. autokratyzmzmie, blm 1. → autokracja 2. «władczość jako cecha charakteru» …   Słownik języka polskiego

  • despotyzm — m IV, D. u, Ms. despotyzmzmie, blm 1. «forma nieograniczonej i bezwzględnej władzy (jednostki lub grupy) opartej na terrorze, nie przestrzegającej praw i wolności obywatelskich; skrajna postać absolutyzmu, autokracja, tyrania» 2. «samowolne,… …   Słownik języka polskiego

  • samowładztwo — n III, Ms. samowładztwowie, blm książk. «rządy absolutne; autokracja» …   Słownik języka polskiego

  • autarchia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, lm D. autarchiachii {{/stl 8}}{{stl 7}} rządy nieograniczone; autokracja, samowładztwo <gr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • despotyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. despotyzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} forma bezwzględnej, nieograniczonej władzy sprawowanej przez jednostkę lub grupę, opartej na terrorze, nieliczącej się z …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • samowładztwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. samowładztwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawowanie władzy przez jednostkę lub niewielką grupę ludzi w sposób niekontrolowany przez inne organy i społeczeństwo; rządy absolutne, autokracja : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień